Aktualitások

Szerkezetszerelőt keresünk
Digitális Építőipar 2017
Betonacélszerelő alvállalkozót keresünk
Ács szakmunkást keresünk
Tárolótéri rakodó munkatársat keresünk
 


MIG-21 emlékmű, Kecskemét

A kecskeméti repülőtér és a repülőgépek látványa a városunk egyik jelképévé vált. Kecskemét Város Önkormányzata és a Magyar Honvédség közösen úgy döntött, hogy a repülőtér előtt a 44-es főúton található körforgalomban egy MIG-21-es vadász-gépet szeretnének kiállítani. A beruházó elképzelése, miszerint három darab íves pillérből álló kompozíció tart egy MIG-21 típusú repülőgépet, különleges építészeti kihívást jelentett.
   
Mindez magas szintű gyártmánytervezői munkát és speciális sablonkészítési technológiát igényelt. Az emlékmű a díszes kivilágítással méltó jelképe Kecskemét városának és a Magyar Honvédség honi légvédelmének.
MIG-21 emlékmű, Kecskemét - 1.MIG-21 emlékmű, Kecskemét - 2.
MIG-21 emlékmű, Kecskemét - 3.MIG-21 emlékmű, Kecskemét - 4.

FALCO FS-KT csarnok - Szombathely

A csarnokszerkezet tervezésekor egy speciális el-képzelés alakította a fő irányvonalat: a beruházó a tetőszelemeneket fatartókból kívánta megvaló-sítani, melyek az előregyártott szerkezettel együtt látszó felületet alkotnak. Ennek megfelelően a homogén, tetszetős felület biztosítása mellett elsősorban a stabil illeszkedést kellett megoldani. A nagy fesztávolságú, 31 és 41,6 m hosszú ragasztott fatartók alátámasztása és csomóponti kapcsolata a homlokzati oldalakon, a vasbeton
pillérfejeken úgynevezett villában, a középső raszteren vasbeton főtartó gerendákon lett kiala-kítva. További kihívást jelentett a trapéz alakú alaprajz okozta változó és nagy fesztávolság is, mely így az elemek tömegcsökkentését követelte meg a költséghatékony szállíthatóság és beépíthetőség érdekében.
FALCO FS-KT csarnok - Szombathely - 1.FALCO FS-KT csarnok - Szombathely - 2.
FALCO FS-KT csarnok - Szombathely - 3.FALCO FS-KT csarnok - Szombathely - 4.

Axon Kábelgyártó Kft. - Kecskemét

Az Axon Kábelgyártó Kft. új kecskeméti csarnoka 2014-ben került megépítésre. Az előregyártott vasbeton váz gyártmánytervezésével és kivite-lezésével cégünket bízták meg a korábbi jó re-ferencia munkák és a generál kivitelezői elvárások
magas szintű teljesítése alapján. Az épület kéthajós gyártóüzemmel és egy kétszintes fejépülettel valósult meg. A tervezési oldalon és a gyárt-mánytervek elkészítésénél kihívást jelentett a napelemek terheinek elosztása a tetőszelemenek eredeti kiosztásával.


Axon Kábelgyártó Kft. - Kecskemét - 1.Axon Kábelgyártó Kft. - Kecskemét - 2.
Axon Kábelgyártó Kft. - Kecskemét - 3.Axon Kábelgyártó Kft. - Kecskemét - 4.

Goessler Kft. Készáru raktár - Kecskemét

2015 őszén a Kecskemét keleti iparterületén el-helyezkedő borítékgyár gyártócsarnokának bőví-tésére került sor egy 6200 m2 alapterületű készáru raktárral, mely előregyártott vasbeton vázszerke-zetének tervezésével, gyártásával és kivitelezésével cégünket bízták meg. A tető terheit a 20,5 m hosszúságú feszített vasbeton főtartók
adják át a pilléreknek. A tudatos szerkezeti kiala-kításnak köszönhetően elegendő volt mindössze 15 darab pillért elhelyezni az épület belsejében, biztosítva ez által a belső tér kedvező kihasz-nálhatóságát. A négyhajós kialakítású vázszerkezet mintegy 300 darab előregyártott vasbeton építőelemből készült el, melyek mindegyikét a Beton-Star Kft. gyártotta le kecskeméti előregyártó üzemében.


Goessler Kft. Készáru raktár - Kecskemét - 1.Goessler Kft. Készáru raktár - Kecskemét - 2.
Goessler Kft. Készáru raktár - Kecskemét - 3.Goessler Kft. Készáru raktár - Kecskemét - 4.

Knorr Bremse - Kecskemét

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. új gyártó-bázisának kivitelezése Kecskemét déli iparterületén 2013-ban kezdődött. A több épületből álló fejlesztéshez az előregyártott épületszerkezetek gyártásával és szerelésével a Beton-Star Kft-t bízták meg. A gyártóbázis kialakítása során három önálló előregyártott vasbeton szerkezetű épület épült.

Gyártócsarnok és irodaépület: 15.135 m2; fejlesztő épület: 1.375 m2 ; porta épület: 220 m2. A gyártócsarnok és fejlesztőépület kifejezetten összetett épületszerkezetek, melyek osztófödém szintekkel és nagy fesztávolságú (24 - 36 m-es) szerkezeti elemek beépítésével készültek. A projekt gondos gyártmánytervezést, gyártást és szerelést, valamint ezek összehangolt ütemezését igényelte.


Knorr Bremse - Kecskemét - 1.Knorr Bremse - Kecskemét - 2.
Knorr Bremse - Kecskemét - 3.Knorr Bremse - Kecskemét - 4.
Knorr Bremse - Kecskemét - 5.Knorr Bremse - Kecskemét - 6.

BOSAL - Kecskemét

2015-ben a meglévő épület egy önálló, 8 900 m2-es egységgel (irodával és tesztműhellyel) való bő-vítésére kaptunk megrendelést. A beépítés sajá-tosságát az egyirányú beközlekedés és a meglévő közlekedési utak fokozott védelme adta, mely körülmények csak a belső összeszerelést tették
lehetővé. A beruházás megoldandó feladatai közé tartozott az épületmozgások minimalizálása és a különböző alapozási síkok (feltöltött terület) miatt adódó egyedi elemméretek kezelése. A tűz-szakaszok határain kiépítendő tűzzáró falak építése összehangolt kivitelezést igényelt a vasbeton elemek szállítását és szerelését illetően.


BOSAL - Kecskemét - 1.BOSAL - Kecskemét - 2.
BOSAL - Kecskemét - 3.BOSAL - Kecskemét - 4.

RITZ - Kecskemét

2015-ben kaptunk megrendelést az osztrák tulajdonú mérőtranszformátor gyár kecskeméti üzeme és egy különálló irodaépület vázszerke-zetének megépítésére. A főépület kéthajós 30 és 33 m fesztávval készült két irányban lejtős (3%) "I" keresztmetszetű feszített tartókkal.
A szociális épületrész egy oldalhajóval kapcsolódik a főépülethez két szinten körüreges födémpallós megoldással. A különálló iroda pillér- és gerendaváz kialakítású lágyvasalású szerkezet. A főépület kivitelezésénél a legnagyobb kihívást a 30 és 33 m feszített tetőtartók városon belüli szállítása okozta, melyet közútkezelői engedéllyel sikerült hatékonyan megoldani.


RITZ - Kecskemét - 1.RITZ - Kecskemét - 2.

Turisztikai Központ - Baja

Baja a halászlé fővárosa, amely étel tésztával fo-gyasztva különlegesség, specialitás. A város szereti és igényli az egyedi megoldásokat, így van ez az építőipar vonatkozásában is. 2014-ben a Sugovica partján, a szigeten, a leendő turisztikai központ épületét különleges építészeti és tartószerkezeti megoldással kívánták megvalósítani olyan meg-jelenéssel, hogy a szerkezet az épület funkciójának kielégítése mellett design elemként látványosságot is biztosítson. Mindezt monolit vasbetonból tervezték ágas faszerkezetet utánozva. A bonyolult zsaluzási és helyszíni betonozási munka kiküszöbölése érdekében lett áttervezve és előre-gyártott elemekből kivitelezve.

Az ágasfa utánzatú pillérek az alaptesthez csavaros megoldással lettek rögzítve, míg a pillérek tetejét előregyártott gerendák fogják össze, melyek kikengyelezése az előregyártott födémpanelok körül monolit koszorú betonacél szerelését biztosította. Az elemek egymáshoz való kapcsolata hegesztett rögzítés nélküli, csak kibetonozásokkal lett megoldva. Az épület egyedisége, design igényeket kielégítő megvalósítása igazolja, hogy a vasbeton szerkezet előregyártása formailag és szerkezetileg különleges megoldásokra is alkalmas.
Turisztikai Központ - Baja - 1.Turisztikai Központ - Baja - 2.
Turisztikai Központ - Baja - 3.Turisztikai Központ - Baja - 4.
Turisztikai Központ - Baja - 5.Turisztikai Központ - Baja - 6.

 MVP-002652
Ugrás az oldal tetejére!
   
 
 
Beton-Star Kft.
 
6000 Kecskemét, István király krt. 24.
www.betonstar.hu
betonstar@betonstar.hu
Tel.: +36 76 / 414-660
Fax: +36 76 / 413-907
  Kérje ajánlatunkat!
  Tervezés
  Termékgyártás
  Szállítás
  Szerkezetszerelés
  Transzportbeton
  Betonacél megmunkálás